The Single Malt Fund är nedstängd

Fondens andelar (kapitalandelsbevis) är avnoterade från NGM, och samtliga andelar har återlösts. Därmed har kapitalandelsbevisen även makulerats hos Euroclear/VPC.

Den information och dokument som funnits på hemsidan är inte längre relevanta och har därför tagits bort.

För ytterligare information kontakta info@thesinglemaltfund.com

Styrelsen, The Single Malt Fund AB

PRESSMEDDELANDE 240216

PRESSMEDDELANDE 240301