Dokument

Här samlar vi viktiga dokument rörande The Single Malt Fund.
Här kommer prospekt, Årsredovisningar och kvartalsrapporter publiceras löpande.

Prospektrelaterade dokument

Ladda ner anmälningssedel

EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING
The Single Malt Fund
8 oktober 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

SLUTLIGA VILLKOR
Emission tranche 6
The Single Malt Fund
8 oktober 2020

LADDA NER
Ladda ner prospektet

GRUNDPROSPEKT
The Single Malt Fund AB (publ)
17 mars 2020

LADDA NER
Ladda ner slutliga villkor

ÄNDRADE SLUTLIGA VILLKOR
Tranche 3
The Single Malt Fund AB (publ)
16 SEPTEMBER 2019

LADDA NER
Ladda ner slutliga villkor

SLUTLIGA VILLKOR
The Single Malt Fund AB (publ)

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

SLUTLIGA VILLKOR
för emission
The Single Malt Fund
22 juli 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING
The Single Malt Fund
22 juli 2020

LADDA NER
Ladda ner prospektet

KIID
Basfakta för investerare
The Single Malt Fund

Ladda ner
Ladda ner prospektet

INFORMATIONSBLAD
The Single Malt Fund
17 mars 2020

Ladda ner
Ladda ner prospektet

INFORMATION FOLDER ENGLISH
The Single Malt Fund
17 mars 2020

DOWNLOAD

“Rare Scotch Whisky sales exceed alla expectations amid soaring demand”

Ekonomiska rapporter

Ladda ner anmälningssedel

HALVÅRSRAPPORT
The Single Malt Fund
30 juli 2020

LADDA NER
Ladda ner prospektet

DELÅRSRAPPORT
1 Januari – 31 Mars 2020
The Single Malt Fund AB (publ)
30 april 2020

LADDA NER
Ladda ner prospektet

ÅRSREDOVISNING
1 Januari – 31 December 2019
The Single Malt Fund AB (publ)
30 april 2020

LADDA NER
Ladda ner prospektet

NAV per 31 December 2019
The Single Malt Fund AB (publ)
30 april 2020

LADDA NER
Ladda ner slutliga villkor

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 Januari – 31 December 2019
The Single Malt Fund AB (publ.)
31 januari 2020

LADDA NER
Ladda ner prospektet

ACKUMULERAD ANDELSVÄRDEUTVECKLING
The Single Malt Fund AB (publ)
31 juli 2020

Ladda ner
Ladda ner slutliga villkor

DELÅRSRAPPORT
The Single Malt Fund
1 januari – 30 september 2019

LADDA NER
Ladda ner prospektet

DELÅRSRAPPORT 2019
The Single Malt Fund
1 januari – 30 juni 2019

Ladda ner
Ladda ner prospektet

KONCERNREDOVISNING 2018
The Single Malt Fund

Ladda ner
Ladda ner prospektet

REVIDERAD DELÅRSRAPPORT
The Single Malt Fund
1 januari – 30 juni 2018

Ladda ner
Ladda ner prospektet

ÅRSREDOVISNING 2017
The Single Malt Fund

Ladda ner

Övriga dokument

Ladda ner prospektet

2020 – Q2 REPORT
The Single Malt Fund
July 2020

Ladda ner
Ladda ner prospektet

2020 – Q1 REPORT
The Single Malt Fund
April 2020

Ladda ner
Ladda ner prospektet

2019 – YEAR END REPORT
The Single Malt Fund
Januari 2020

Ladda ner
Ladda ner prospektet

RAPPORT INVESTERINGAR
The Single Malt Fund
Juli 2019

Ladda ner
Ladda ner prospektet

HÅLLBARHETSINFORMATION
The Single Malt Fund

LADDA NER

Pressmeddelanden

Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Tillkännagivande av emission av vinstandelsbevis
The Single Malt Fund
8 oktober 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Preliminärt utfall av emission
The Single Malt Fund
5 oktober 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Investering om €1 000 000
The Single Malt Fund
24 september 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Investering om Euro 4 000 000
The Single Malt Fund
17 september 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Halvårsrapport 2020
The Single Malt Fund
30 juli 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Aktieägartillskott
The Single Malt Fund
22 juli 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Resultat av emission
The Single Malt Fund
30 juni 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Särskild upplysning
The Single Malt Fund
4 maj 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Kvartalsrapport Q1
The Single Malt Fund
30 april 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Årsredovisning
The Single Malt Fund
30 april 2020

LADDA NER
Ladda ner prospektet

PRESSMEDDELANDE
The Single Malt Fund AB (publ) offentliggör grundprospekt
17 mars 2020

LADDA NER
Ladda ner prospektet

PRESSMEDDELANDE
The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari – 31 december, 2019
31 Januari 2020

LADDA NER
Ladda ner pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Ändrade Slutliga villkor – tranche 3
The Single Malt Fund AB (publ.)
16 September 2019

LADDA NER
LADDA NER VILLKOR
Ladda ner pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019
The Single Malt Fund AB (publ.)
29 Augusti 2019

LADDA NER
LADDA NER RAPPORTEN
Ladda ner pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Tillkännagivande om publiceringsdatum för halvårsrapport 2019
The Single Malt Fund AB (publ.)
23 Augusti 2019

LADDA NER
Ladda ner pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Frågor angående kursutveckling
The Single Malt Fund AB (publ.)
Augusti 2019

LADDA NER
Ladda ner pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Resultat av andra emissionen
The Single Malt Fund AB (publ.)
Augusti 2019

LADDA NER
Ladda ner pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Notering av vinstandelsbevis i
The Single Malt Fund AB (publ.)
April 2019

LADDA NER