Ledning

Här hittar du information om The Single Malt Funds ledning, styrelse och samarbetspartners.

Operativ ledning

The Single Malt Fund AB (publ)
VD: Christian Svantesson
Ansvarig förvaltare: Mats O. Ohlson
CFO/ekonomiansvarig, rapportansvarig: Patrik Norgren

The Single Malt Fund Trading Ltd.
VD: Ed Forrest

Styrelse

Lars-Eric Svantesson, ordförande
Bo Gunnar Rydlinger
Jesper Mårtensson
Christian Svantesson, VD

AIF-Förvaltare
Finserve Nordic AB

Revisorer
PWC
Ansvarig revisor: Frida Main

Oberoende värderingsman
RSM Stockholm
Ansvarig: Henric Larsolle

Förvaringsinstitut
Intertrust (Sweden) AB

Emissionsinstitut
Mangold AB

Juridiska rådgivare och advokatbyråer
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB – Fondstruktur, juridisk rådgivning
Harvest Advokatbyrå AB – Prospekt, juridisk rådgivning
PG Magnusson Advokatbyrå AB – Allmänna villkor

Redovisning, värdering- och skattekonsulter
PWC
Grant Thornton