The Single Malt Fund presentation 2019

Christian Svantesson, grundare av och VD för The Single Malt Fund berättar om världens första reglerade whiskyfond och varför whisky är en mycket intressant investering.